+31 418 68 35 00

We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. In dit privacybeleid geven we informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en gebruikt, evenals uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

De onderwerpen van dit privacybeleid zijn als volgt:

1. Wie zijn we?

Prodware Nederland B.V., gevestigd aan Van Voordenpark 1A 5301 KP Zaltbommel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De volgende websites en applicaties behoren tot Prodware Nederland B.V.:

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Het verzamelen van persoonlijke gegevens gebeurt in het algemeen via meerdere bronnen op onze websites, e-mails, telefonisch contact en persoonlijk tijdens een evenement. We verzamelen ook persoonlijke gegevens door onze interacties met u.

Website:

 • Online formulieren
 • Downloads
 • Enquêtes/Vragenlijsten
 • Vragen
 • Cookies
 • Kenniscycli
 • Quick scans
 • ERP/CRM-analyses

E-mails:

 • Nieuwsbrieven
 • Uitnodigingen
 • Klanttevredenheidsinterviews

Telefoon:

 • Verzoek om klantcontact
 • Vragen
 • Klanttevredenheidsgesprekken

Persoonlijk:

 • Ontmoetingen op evenementen/beurzen

Afhankelijk van het type bron verzamelen wij uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, email, bedrijfsnaam, functie en andere zakelijke contactgegevens. In het geval dat u contact met ons opneemt, zullen wij ook de door u verstrekte informatie verzamelen.

We houden een rapport bij van verkeersgegevens die automatisch door onze server worden geregistreerd, zoals uw IP-adres, de URL die vóór onze site werd bezocht, evenals andere bezochte pagina’s. We verzamelen ook statistieken over de site, zoals de meest bekeken pagina’s en de frequentie van bezoeken. We kunnen een persoon niet identificeren aan de hand van de verkeersgegevens of sitestatistieken, tenzij u zich aanmeldt met uw eigen account op een van onze sites.

3. Waarom verwerken we uw persoonlijke gegevens?

De verzameling van uw persoonlijke gegevens stelt ons in staat om effectief te opereren en u de best mogelijke ervaring met onze diensten te bieden, evenals een verscheidenheid aan andere doeleinden die hieronder worden beschreven:

Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens baseren wij ons op een of meer van de volgende juridische gronden:

 • Noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u
 • Naleving van een wettelijke verplichting
 • Onze legitieme belangen in een effectieve en wettige werking, ontwikkeling en verbetering van onze bedrijven, producten en diensten
 • Uw toestemming

Persoonlijke gegevens met betrekking tot zakelijke contacten kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Om onze contractuele relatie te beheren
 • Om onze diensten te ontwikkelen (zoals het identificeren van de behoeften van de klant en het verbeteren van de dienstverlening en meer te leren over klantrelatiebeheer, zoals het verzenden van vragenlijsten en enquêtes en het aanvragen van feedback van bestaande klanten).
 • Om de kracht van zakelijke interacties te analyseren en te evalueren.
 • Om gegevensanalyses uit te voeren en toe te passen op bedrijfsactiviteiten om de bedrijfsprestaties te beschrijven en te verbeteren en de klantervaring te verbeteren.
 • Om IT-systemen, websites en applicaties te beheren en te beheren
 • Om informatie te verstrekken over soortgelijke producten en diensten

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om:

 • Aangevraagde producten of diensten te verstrekken.
 • Te reageren op vragen of verzoeken met betrekking tot onze services.
 • Onze producten en diensten op de markt te brengen.
 • Te Voldoen aan wettelijke vereisten.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die in dit beleid worden genoemd, of voor doeleinden die redelijkerwijs verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor deze zijn verzameld, of als er een alternatieve wettelijke basis is voor verdere verwerking.

4. Beveiliging

We doen er alles aan om de hoogste niveaus van beveiliging voor uw persoonlijke gegevens te bieden. We houden uw gegevens veilig door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Prodware bewaakt zijn IT- en communicatiesystemen via een verscheidenheid aan geautomatiseerde tools. Het primaire doel van deze monitoring is om Prodware, zijn werknemers, klanten en zakelijke partners te beschermen.

5. Marketing

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden, waaronder alle communicatie met betrekking tot Prodware-producten en -diensten. In het geval dat uw uitdrukkelijke toestemming wettelijk vereist is om marketingcommunicatie te verkrijgen, zullen wij u dergelijke berichten alleen toesturen als u toestemming hebt gegeven.

We bewaren contactgegevens op onze marketinglijsten totdat een persoon zich afmeldt. Als u ervoor kiest om af te melden, kunnen we beperkte informatie behouden die toereikend is om u te identificeren, zodat we uw opt-outverzoek kunnen honoreren.

U kunt op elk moment contact met ons opnemen om te verzoeken dat we u geen marketingcommunicatie meer sturen. Als u zich wilt afmelden voor mailinglijsten of abonnementen, kunt u ook de “Afmeldings”-optie volgen die wordt geboden in elke e-mailcommunicatie die u wordt gestuurd om de communicatie helemaal te stoppen, of op te geven in welke soorten communicatie u niet langer bent geïnteresseerd.

6. Het delen van uw informatie

We delen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming of indien nodig om het product of de dienst te leveren waarom u hebt gevraagd.

We delen uw persoonlijke gegevens met andere Prodware-groepsleden waar nodig in verband met de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Ga naar deze pagina. voor meer informatie over Prodware-groepsleden.

We zullen ook persoonlijke gegevens delen met:

 • Een bedrijf dat ons koopt of onze activa koopt, of een bedrijf waarvan wij de structuur of het bedrijf verwerven.
 • Serviceproviders en sub-verwerkers die het namens ons verwerken volgens onze instructies, in overeenstemming met het contract.
 • Relevante autoriteiten.

Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld voor de volgende doeleinden:

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Om te antwoorden op wettige verzoeken van overheidsinstanties.
 • Om juridisch advies in te winnen bij externe advocaten en andere professionele adviseurs
 • Voor vaststelling, uitoefening of verdediging tegen mogelijk, bedreigd of daadwerkelijk proces.
 • Om Prodware, uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

We zorgen ervoor dat er bij het delen van persoonlijke gegevens passende maatregelen worden getroffen om een hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te garanderen. Als persoonsgegevens worden overgedragen buiten de Europese Unie, zullen aanvullende maatregelen worden genomen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7. Uw rechten

Uw rechten als gegevenssubject zijn als volgt:

 • Recht op toegang en verkrijgen van een kopie van uw persoonlijke gegevens.
 • Recht op rectificatie van onjuiste of verouderde persoonlijke gegevens.
 • Recht op overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een ander bedrijf.
 • Recht om verwerking te beperken of bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

De toepassing van de bovengenoemde rechten kan variëren afhankelijk van het type gegevens dat betrokken is en de rechtsgrondslag van Prodware voor het verwerken van persoonlijke gegevens.

Neem voor het uitoefenen van uw rechten contact op met dpo@prodware.nl. U kunt deze rechten ook uitoefenen door een ondertekende brief met een kopie van uw legale identificatie te sturen naar:

Prodware
Van Voordenpark 1A
5301 KP Zaltbommel

We zullen op uw verzoeken reageren in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en intern beleid. We kunnen u vragen aanvullende informatie te verstrekken om ons in staat te stellen uw identiteit te bevestigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer we constateren dat uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding in rekening brengen. We zullen u van tevoren informeren over eventuele toepasselijke vergoedingen.

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonlijke gegevens, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Dat heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking vóór intrekking. In het geval dat we uw persoonlijke gegevens om juridische redenen moeten bewaren, zullen uw persoonlijke gegevens worden beperkt voor verdere verwerking en alleen worden bewaard gedurende de wettelijk vereiste termijn.

We respecteren uw privacy en waarderen de informatie die u ons verstrekt. Bij het opstellen van dit privacybeleid hebben we uw rechten op privacy in het oog gehouden. Als u echter van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens niet-conform is, neem dan contact met ons op en wij zullen ons best doen om uw zorgen in overweging te nemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De naam en contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Unie vindt u hier.

8. Derde landen en internationale organisaties

Voor het overbrengen van persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie, zorgen we dat het desbetreffende land of bedrijf een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hanteert en dat er afdwingbare rechten van betrokkenen en effectieve rechtsmiddelen voor betrokkenen beschikbaar zijn.

9. Cookies

Onze sitepagina’s gebruiken cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat zijn geplaatst). We gebruiken ook web beacons om cookies te leveren en gebruiks- en prestatiegegevens te verzamelen. Onze website kan web beacons en cookies van externe dienstverleners bevatten. U kunt de cookies beheren via een verscheidenheid aan hulpmiddelen, waaronder uw browserinstellingen.

Voor meer informatie kunt u ons Cookiebeleid bekijken.

10. Andere websites

Houd er rekening mee dat als u op een link op deze website klikt die u naar een andere website linkt, dit beleid niet langer van toepassing is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van andere sites met betrekking tot de verwerking van uw informatie. Het gebruik van uw informatie door de eigenaar van de website moet normaal worden omlijst door het privacybeleid van de betreffende site, die wij u dringend aanraden te lezen.

11. Bewaringstermijn

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de tijd die nodig is om de doelen te bereiken die in dit beleid zijn uiteengezet of zoals vereist door de wet. Over het algemeen betekent dit dat wij uw persoonlijke gegevens bewaren voor de tijd die is vastgelegd in ons bewaarschema voor persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

12. Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid wordt regelmatig aangepast. Bij het aanbrengen van wijzigingen in dit beleid, herzien we de datum van de “laatste update”. We raden u aan om periodiek het beleid te herzien om te begrijpen hoe Prodware uw persoonlijke gegevens verwerkt.

13. Contact

Als u een vraag heeft over dit privacybeleid of hoe wij omgaan met uw informatie, neem dan contact op via dpo@prodware.nl.

Prodware adres:
Van Voordenpark 1A
5301 KP Zaltbommel

Contacten E-mail
Lokale Privacy Officer dpo@prodware.nl
Functionaris voor gegevensbescherming dpo@prodwaregroup.com

 

Datum laaste bijwerking: 19/07/2019